Uygulamalı Kinezyoloji

UYGULAMALI KİNEZYOLOJİ

Kinezyoloji, “hareket eden kaslardaki enerji akışının kontrolü” demektir.

Uygulamalı Kinezyoloji, spesifik kas testleri kullanılarak yapılan, bedene soru sorma yöntemidir. Böylece çeşitli kas hareketlerinin yardımı ile bedendeki enerji blokajları ortaya çıkartılır, sağlığımızla ilgili pek çok bilgi elde edilebilir ve yapmamız gerekenleri de öğrenebiliriz. Çünkü bedenimiz, kendinde oluşan ve vejetatif (otonom) sinir sistemine kaydedilen her türlü bilgiyi kasların üzerinden dillendirir.

Özel tekniklerle sağlığın farklı yönleri (yapısal, kimyasal ve mental) değerlendirilir. Amaç bedenin kendi enerjisini kullanarak, sorunlu bölgeleri tespit etmek, bedenin ihtiyacı olan destek ürünleri ortaya çıkarmak, bedensel ve ruhsal dengeyi sağlamak için hangi tedavi yöntemlerinin kullanılabileceğini belirlemektir. Yani Uygulamalı Kinezyoloji hem tanı hem tedavi için kullanılan biyoenerjik bir yöntemdir.

Kinezyoloji, “Akupunktur ve Kiropraktik” gibi birçok Doğu ve Batı tekniğini içinde barındırır. Tek başına veya diğer Tamamlayıcı Tıp yöntemleri ile birlikte kullanılabilir. Uygulamalı Kinezyoloji ile;

  • Adalelerin durumunu
  • Bir bölgenin tedavi üzerinde etkili olup olmayacağını
  • Bir nedbe dokusunun bozucu alan olup olmadığını
  • Bir organın o anki patolojiden sorumlu olup olmadığını
  • Bir besinin alerjik olup olmadığını
  • Medikal bir ilacın hasta tarafından nasıl tolere edileceğini
  • Bedenin mineral ve vitamin ihtiyacını değerlendirmek mümkündür.

Kaynak:

www.huseyinnazlikul.com