Akupunkturun Etki Mekanizması

AKUPUNKTUR YÖNTEMLERİ

 Akupunktur tedavisinde vücudun çeşitli bölgelerine uygulama yapılabilir. İlk zamanlarda daha çok vücut akupunkturu şeklinde kullanılan bu yönteme daha sonra başka teknikler de eklenmiştir. Bu bakımdan uygulanan teknikleri ikiye ayırmak mümkündür.

1-Vücut Akupunkturu:

Vücudumuzdaki 12 çift ve 2 tek meridyen üzerinde bulunan akupunktur noktaları kullanılarak yapılır.

2-Mikrosistem Akupunkturu:

Mik­ro­sis­tem, tüm vü­cu­dun da­ha kü­çük bir alan­da tem­sil edil­me­si an­la­mın­da kullanılmaktadır. Pro­jek­si­yon ala­nı or­ga­nın bü­yük­lü­ğün­den çok fonk­si­yon­la­rı­nın faz­la­lı­ğı­na gö­re tem­sil ala­nı bu­lur. Dr. Gleditsch mikrosistemlerin tedaviye daha hızlı cevap verdiğini ifade etmiştir. Bugüne kadar toplam 28 tane mikrosistem tanımlanmış olup, en yaygın kullanılanı kulak akupunkturudur. Ağız içi, saçlı deri (Yamomato), el ve ayak akupunkturu gibi birçok yöntem sayılabilir.

Türkiye’de en yaygın kullanılan yöntemler Geleneksel Çin Vücut Akupunkturu ve Kulak Akupunkturudur.

Kaynak:

Hüseyin Nazlıkul – Akupunktur&Tamamlayıcı Tıp Kitabı

www.huseyinnazlikul.com