Nöralterapi ve Etki Mekanizmaları

NÖRALTERAPİ VE ETKİ MEKANİZMALARI

Hastalıklar ortaya çıkmadan önce bedende bazı değişiklikler oluşur. Çoğu kez modern tıbbın açıklayamadığı ve hastanın kendi psikolojisi ile ilgili olduğu söylenen şikayetlerin temelinde, kişinin zorlanan vejetatif sinir sistemi rol oynamaktadır.

Nöralterapi bir regülasyon tedavisidir. Vücudun kendi nörovejetatif sistemini kullanarak işlev gören bir tedavi yöntemidir. Tedavi için % 0.5 – 1 prokain veya lidokain kullanılır. İki temel mekanizma ile etki etmektedir:

  • Segmental Mekanizma:

Burada rahatsızlığın uzandığı segmentlere yapılan lokal anestezik enjeksiyonu ve bu segmentlerin spinal kord ile olan bağlantısı esastır. Fonksiyonları bozulmuş segmental dokulara uygulanan lokal anestetik sayesinde patolojik refleks yolları kesilir, aynı zamanda bozulmuş olan hücre membran potansiyeli repolarize edilerek, vejetatif sinir sisteminin fonksiyonları normal hale getirilmeye çalışılır.

  • Bozucu Alan:

Vücudun herhangi bir yerinde önceden geçirilmiş veya hala devam eden lokal bir irritasyon bölgesi (inflamatuvar, kimyasal, ameliyat izi, fiziksel veya travmatik olabilir), patolojik bir saha (bozucu alan) haline gelebilir ve nörovejetatif sistemin işleyişini bozarak diğer vücut fonksiyonlarının bazılarında da rahatsızlığa neden olabilir. Bu bozulmuş alana uygulanan lokal anestezik enjeksiyonu (nöralterapi) bu etkiyi azaltabilir ve semptomlarda ani bir düşüş gözlenebilir. Bu bozucu alanlar sıklıkla baş bölgesinde ve özellikle diş, tonsil ve paranazal sinüslerde bulunurlar.

Kaynak:

Hüseyin Nazlıkul –  Nöralterapi Kitabı

www.huseyinnazlikul.com