Manuel Terapinin Kullanıldığı Hastalıklar

MANUEL TERAPİNİN KULLANILDIĞI HASTALIKLAR

Manuel terapinin başlıca endikasyonu, reversibl mekanik fonksiyonel blokajlardır. Manipülasyon yalnızca deneyimli hekimlerce yapılmalı, aksi takdirde günaşırı ya da üç günde bir tekrarlanan repetitif mobilizasyonla yetinilmelidir. Endikasyonlar:

  • Akut ve kronik zorlamalar: Ligaman hasarının ön planda olduğu durumlarda mobilizasyon tercih edilmelidir, manipülasyon kontrendikedir. Akut ve subakut olaylarda manipülasyonun başarı şansı daha fazladır.
  • Sakroiliak eklem disfonksiyonu
  • Faset sendromu
  • İmmobilizasyon veya kırıklarının iyileşmesinden sonra eklemlerde meydana gelen hareket kısıtlılığı, sertlik ve ağrı
  • Kronik poliartrit ya da monoartrit sonrası enflamatuar aktivite geçtiği halde devam eden ağrı ve hareket kısıtlılığı
  • Blokaja bağlı servikal kökenli baş, omuz, dirsek ağrıları
  • Spondilojenik sendromlar
  • Postüral ve mekanik streslere bağlı olarak gelişen miyofasyal ağrı ve disfonksiyonlar Temporomandibuler eklem disfonsiyonu

İntervertebral disk hernilerinde akut dönemde mobilizasyon tercih edilmelidir, yapılan manipülasyon uygulaması göreceli kontrendikasyon olarak kabul edilir. İlerleyici nörolojik defisit saptanmayan kök irritasyonlarında uygulama yapılabileceğini savunanların yanında özellikle servikal disk herniasyonlarında bu durum mutlak kontrendikasyon olarak değerlendirilmektedir.

Kaynak:

www.huseyinnazlikul.com