Kinezyolojik Bantlama Teknikleri

KİNEZYOLOJKİ BANTLAMA TEKNİKLERİ

  • Kas Teknikleri:

Desteklenmesi istenen kaslara yönelik olan uygulamalardır.

  1. Kas Stimülasyon Tekniği: İlgili kası stimüle etmek ve fonksiyonunu desteklemek amacıyla uygulanan tekniktir.
  2. Kas İnhibisyon Tekniği: Aşırı kullanma veya gerilmeye bağlı olarak zedelenen kasları inhibe etmeye yönelik olan uygulamalardır.
  • Fasya Düzeltme Tekniği:

Fasya düzeltme tekniğindeki amaç, kinezyolojik bandın fizyolojik özelliklerini kullanarak Manuel Terapi tekniklerine benzer etki uyandırmaktır. Bu teknik faysa katları arasında titreşim hareketi yaparak gerilimi ve yapışıklıkları azaltmayı hedefler.

  • Alan Düzeltme Tekniği:

Alan düzeltme, ağrı, enflamasyon, şişme veya ödem olan alanın hemen üzerinde daha fazla bir boşluk bırakmak için uygulanır. Tedavi edilen alanın üstündeki cildin kaldırılarak, boşluk alanının arttırılması ve bu alandaki basıncın düşmesini sağlar. Basıncın düşmesi kimyasal reseptörlerdeki irritasyonun azalmasına yardım ederek ağrıyı azaltır. Bu alanda dolaşımın da artmasıyla, ödemin daha etkin bir şekilde uzaklaştırılması sağlanır. Ağrının azaltılmasına mekanoseptörlerin uyarılması da yardımcı olur. Duyusal uyarıların artması ile Ağrı Kapı Kontrol mekanizması da başlatılır.

  • Mekanik Düzeltme Tekniği:

Mekanik düzeltme tekniğinde amaç, eklem veya dokuyu sabit bir pozisyona koymaktan ziyade normal pozisyona getirmeye yardımcı olmaktır. Bu uygulama ile mekanoreseptörler uyarılır.

  • Fonksiyonel Düzeltme Tekniği:

Mekanik düzeltme yöntemi sırasında, hastaya aktif hareket yaptırarak bandın yapıştırılması şeklinde uygulanır. Bu metot, oluşturulan duyusal uyarılar sayesinde kas kasılması sırasında daha az gücün sarf edilmesine olanak sağlar.

  • Nöral Teknik:

Bant sinir trasesi boyunca yapıştırılır.

  • Bağ Tekniği:

Ligaman ve tendon zedelenmelerinde kullanılan bir tekniktir. Bu teknikle ligaman ve tendon üzerinde stimülasyonun arttırılması ile mekanoreseptörlerin uyarılması amaçlanır. Uygulanan bu stimulus beyin tarafından normal doku gerilmesine benzer bir proprioseptif uyarı olarak algılanır.

  • Lenfatik Düzeltme Tekniği:

Lenfatik sistem, lenf sıvısı, lenfatik damarlar ve lenf düğümlerinden oluşan ikinci bir dolaşım sistemidir. Yapı ve görevleri açısından ise dolaşım sisteminden farklıdır. Doku ve hücreler arasında biriken aşırı sıvıyı, venöz sistemle atılamayan asidik özellikteki atık maddeleri ve bakterileri toplar. Vücudun sıvı dengesinin sağlanmasında ve hastalıklara karşı korunmada önemli role sahiptir. Lenf sıvısı venöz dolaşıma katılmadan önce lenf düğümlerinde temizlenir. Vejetatif (otonom) sinir sisteminin ağırlıklı olarak parasempatik lifleri ile regüle edilirler. Lenfatik sistem ile ilgili problemlerde ödem ve enflamasyon ortaya çıkar.

Bu teknik, bozulmuş olan lenfatik dolaşımı düzenlemek amacıyla uygulanır. Doku düzeyinde lenf damarları üzerindeki baskıyı azaltmak ve dokuda dolaşıma izin veren bir aralık yaratmak temel amaçtır. Lenf sıvısının daha büyük lenfatik damarlara ve lenf düğümlerine yönelmesine katkıda bulunulur.

Vejetatif (otonom) sinir sistemini regüle ederek, lenfatik dolaşımın düzenlenmesini sağlayan Nöralterapi, bu amaç için kullanılabilecek en etkili tedavi yöntemlerindendir.

Kaynak:

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği – Kinezyolojik Bantlama Kitabı