Hastalıklar

Osteoporoz

OSTEOPOROZ Osteoporoz halk sağlığı açısından tehdit oluşturan ve kemik dokusunun en sık görülen hastalığıdır. 50 yaşın üzerindeki kadınların yarısından fazlasında ve 70 yaşın üzerindeki erkeklerin yarıya yakın bölümünde osteoporoz görülmektedir. Kırık riskini artırması nedeniyle, birçok ülkede en önemli ölüm sebepleri...